Main Media

Tilbehør til entrédører

Når du har funnet entrédøren du ønsker, er det tid for å velge tilbehør. Alternativene er mange – alt avhenger av modell, klassifisering og glass.

Karmer til entrédører

Til entrédører for innvendig bruk finnes en mengde karmalternativer i ulike materialer og dimensjoner. Vanligst er malte eller finerte trekarmer og en spennende nyhet er at disse nå også tilbys opp til innbruddklasse RC3.  

I miljøer der slitasjen er høyere enn normalt, kan stålkarmen være et godt alternativ. Denne tilbys i lakkert utførelse med eller uten integrert gerikt. 

Lås til entrédører

Som standard utstyres våre entrédører med Assa 510 respektive 2500 (2500 med "hjemme trygt/borte sikker" funksjon). Disse låsene er forsterket og forbedret på flere måter sammenliknet med tidligere låstyper, og har dessuten en ny måte å låse døren på: 

Døren betjenes ved at vrideren (håndtaket) føres oppover, og deretter blokkeres ved å vri nøkkelen 360 grader. Dette gjør at dørbladet fikseres og låsens hakereile ikke utsettes for listetrykk, om/ når man vil forsikre seg om at døren er låst.

Denne funksjonen medfører tre store fordeler:

 • Økt innbruddsbeskyttelse, ettersom muligheten til å få innbruddsverktøy inn mellom dørblad og karm forvanskes.
 • Enklere å åpne! Ettersom låskolven ikke belastes, kreves minimal håndkraft for å vri rundt nøkkel og vrider.
 • Energisparing! Ettersom døren alltid hviler på vriderfallen og dermed fikseres i optimal stilling, minimeres både luft-, varme- og lydlekkasje.

Eksempler på 3-punkts låskasser er MPL510 og MPL2500 (2500 med funksjonen «hjemme trygt/borte sikker»).

Langskilt til innvendige inngangsdører

Gir en ekstra beskyttelse av dørens utside og minimerer riper fra nøkler. Er standard på alle dører i innbruddsklasse RC2 og RC3. Standardnyanse til innvendige inngangsdører: Blank/krom.

Langskilt til utvendige inngangsdører

Gir en ekstra beskyttelse av dørens utside og minimerer riper fra nøkler. Er standard på alle dører i innbruddsklasse RC3. Standardnyanse for utvendige inngangsdører: Matt krom.

Eksempler på tilbehør og tilvalg

 • Sparkeplate: Fås i forskjellige høyder og gir økt beskyttelse ved stor slitasje.
 • Ringeklokke: Tradisjonell mekanisk ringeklokke når man ønsker pålitelig funksjonalitet og minimalt med vedlikehold i form av batteribytte osv.
 • Ekstralås: Dører som ikke har 3-punktslås, kan utstyres med ekstralås for økt sikkerhet og midlertidig adgangsbegrensning.
 • Kikkehull: Gir deg den tryggheten det er å se hvem som har ringt på døren, før du åpner.
 • Håndtak: Håndtak og sylindertilbehør fås i en rekke forskjellige modeller og nyanser.
 • Nøkkelsafe/nøkkeltube: Med nøkkelsafe/nøkkeltube unngår du behovet for dyre hovednøkkelsystemer. Beboeren kan selv bestemme når vaktmesteren skal få tilgang til boligen. Låssylinder inngår ikke.
 • Malte innvendige entrédører: Inngangsdører til innvendig bruk har en rekke valgmuligheter når det gjelder overflatemateriale, mønstre og nyanser
 • Malte utvendige entrédører: Det stilles andre krav til inngangsdører til utvendig bruk. Derfor tilbys de i utgangspunktet i malt utførelse i forskjellige nyanser. Visse modeller tilbys også i eikefinert utførelse.