Main Media

Verdal bo- og behandlingssenter

Helse

Sentralt i Verdal ligger nybygde Verdal bo- og behandlingssenter med 132 beboerrom. Verdal kommune hadde behov for nye heldøgns omsorgsplasser, spesielt innrettet mot brukere med demens. Veidekke ble valgt som entreprenør, og nybygget på 12000 m2 er tegnet av Per Knudsen Arkitektkontor AS. 

Det nye bo- og behandlingssenteret, som stod ferdig i slutten av 2021, består av 3 etasjer med et indre gårdsrom. I tillegg til beboerrommene finnes også kafé, kulturrom og ulike administrative funksjoner. Kommunen har lagt stor vekt på mennesket i sentrum, for best mulig trivsel for beboere og ansatte, og har hatt en bred brukerinvolvering i alle faser av prosjektet. 

Bærekraft har vært hovedfokus fra starten av prosjektet, og ble også politisk forankret i forkant av prosjektet. Målsetningen var å oppnå BREEAM-nivå Very Good. 

Til Verdal bo- og behandlingssenter har Swedoor levert over 400 laminatdører, uklasset og klassifisert i både brann og lyd, med tilhørende trekarmer og stålkarmer. I tillegg har vi levert over 100 glassfelt. 
Dørleveransen bestod av laminatdører med tilhørende trekarmer og stålkarmer, samt glassfelt:

  • Laminat med 3 mm PVC-kantlist i ulike farger
  • Enfløyede og tofløyede dører
  • Dørene levert med ulike klassifiseringer: Uklasset, EI 30, EI 30 i kombinasjon med lyd R’w 30 og 35 db, EI 60 og EI 60 i kombinasjon med lyd R’w 35 db. 
  • Det er levert med ulike terskeløsninger, anslagsterskel, uten terskel og med 6 mm spalte. På alle pasientrommene er det levert tofløyede dører med mekaniske hev/senk-terskler, samt stålkarmer i fulldybde med gerikter på begge sider.
  • Trekarmer levert i ferdig veggtykkelser
  • Stålkarmer levert i ferdige veggtykkelser med gerikter på begge sider.
  • Noen få ståldører
  • Glassfelt med overlys og sidefelt i tre, ferdig malt og med ulike klassifiseringer.

-    Det var svært positivt at vi kom veldig tidlig inn i prosjektet. Allerede før spaden var satt i jorda var vi med i prosjekteringsmøtene sammen med arkitekt, representanter fra Veidekke og byggherre (Verdal kommune). Det førte til en veldig god prosess, både før, underveis og i etterkant, og sikret avklaringer underveis, slik at prosjekteringen av dørløsningene ble best mulig. Entreprenør var ryddig og tidlig ut med alle detaljer, slik at alt ble spikret tidlig, forteller en fornøyd distriktssjef i Swedoor, Stian Langørgen.

-    Vi gratulerer Verdal kommune og takker Veidekke for et godt samarbeid, avslutter Stian.

Fakta

Byggherre Verdal Kommune
Arkitekt Per Knudsen Arkitektkontor AS og Norconsult AS
Entreprenør Veidekke
BREEAM NOR Very Good