Main Media

Lyddører fra Swedoor – opp mot 44dB lydreduksjon

Design Lyd

Med lyddører fra Swedoor kan du stenge verden ute... eller inne! Enten det er naboens gressklipper, et tog, en trafikkert vei eller konsert i nabolaget – støy er uønsket lyd, og er noe vi ønsker å stenge ute. Med en lyddør fra Swedoor kan du det.

Ro og harmoni bør råde innenfor husets fire vegger. Likevel er det ofte et høyt stressnivå og redusert søvnkvalitet som preger manges hverdag. Selv om det ikke er synlig, vil valget av lydreduserende dører utgjøre en stor forskjell i hverdagen. 

Noen ganger er det kanskje lyden som skal holdes inne. Det er ikke sikkert at naboene har samme musikksmak som deg, og det kan være en fordel å kunne spille høy musikk eller bruke hammer og drill uten at naboene blir forstyrret. 

Opp mot 44dB lydreduksjon

Lyddører fra Swedoor har en spesiell konstruksjon som gir lydisolering i toppklasse – helt opp mot 44dB lydreduksjon. Ytterdørene i ADVANCE-LINE Character, Function og Classic har som standard god lydreduksjon på mellom 28 og 32 dB, men kan bestilles med tilvalget Silence i lydklassifisert utgave opp mot 44dB lydreduksjon. Dørene kan fås i valgfri NCS S-farge, med ulike glassalternativer samt med sidelys og annet tilbehør. 

Det er beregnet at om lag en halv million nordmenn er mye eller sterkt plaget av støy utenfor boligen sin. Den langt viktigste kilden til støyplage er veitrafikk, som står for nærmere 80 prosent av den beregnede støyplagen (kilder: miljostatus.no, fhi.no).

Maksimal lyddemping og ekstra innbruddsikre

Uansett hvilket mønster, dekor eller glassfelt som passer din stil, kan designet du velger kombineres med ulike klassifiseringer. Lyddører fra Swedoor bygger på en unik konstruksjon som byr på helt nye muligheter, siden de i tillegg til lydreduserende egenskaper kan kombineres med innbrudds-, brannbeskyttelse og røyktetthet. 

Med en lydisolering i toppklasse – opp mot  44dB lydreduksjon, slipper du som bor i støyende miljøer å bli forstyrret. Dette lar seg kombinere med høy sikkerhet, for nå kan du nemlig få en lydreduserende ytterdør med et nordisk, trebasert utseende, med sikkerhetsklassifiseringen RC3. Les mer om våre sikkerhetsdører her.

Den umiddelbare effekten av å montere en ny lyddør kan være ganske overraskende – støyen dempes og muliggjør et fredfullt innemiljø. Dører fra Swedoor leveres med lyddemping fra 37-44dB.

Hva innebærer lyddør i praksis? 

Enkelt kan dørens lydreduksjon beskrives gjennom opplevelsen av lydgjennomtregning:

  • Rw 27dB - Samtaler i normalt nivå kan høres og forstås utenfor rommet.
  • Rw 33dB - Samtaler i normalt nivå høres svakt,og kan avlyttes utenfor rommet.
  • Rw 38dB - Samtaler i normalt nivå kan ikke forstås utenfor rommet.
  • Rw 43dB - Samtaler kan ikke avlyttes, men høye rop og skrik kan høres svakt.
  • Rw 45dB - Samtaler kan ikke avlyttes, rop og skrik kan ikke høres.