FAQ

Hvordan monterer jeg en ytterdør?

En dør må monteres riktig hvis den skal vare lenge. Be gjerne en fagmann om hjelp, hvis du er usikker på hvordan døren skal monteres. Våre ytterdører er CE-merket og er testet etter gjeldende krav. Dersom døren monteres og vedlikeholdes riktig, vil du få en dør som tåler vårt tøffe klima og varer i mange år. En ytterdør er under stadig påvirkning av elementene og bør monteres under et beskyttende overbygg. Dette overbygget skal stikke minst 120 mm ut fra veggen og være montert høyst 100 mm over ytterdøren. Samtlige ADVANCE-LINE ytterdører leveres med FrameFast karmhylse for enkel og sikker montering uten bruk av kiler.

Les mer om montering av ytterdører her.

Trenger du hjelp til å montere en dør anbefaler vi deg å ta kontakt med en av de dyktige håndverkerne i din dørmann programmet

Del dette med en venn