FAQ

Overholder en modul 9 dør kravene til lysåpningsmål (gangbredde)?

Dører internt i boenheter skal ha åpningsbredde på minst 0,76 meter. Når det gjelder ytterdører og entredører se tabell her:TEK 17

Del dette med en venn