Main Media

SUPERIOR collection - eksklusive boliginnerdører

Design

SUPERIOR collection er det siste tilskuddet til Swedoors produktkatalog. Det er en serie eksklusive boliginnerdører som er produsert på klassisk vis av spesialutdannede håndverkere. Trematerialet til hver dør sorteres ut for hånd, og hver komponent bearbeides, håndslipes og males manuelt. Alt etter klassisk håndverkstradisjon.

Et viktig aspekt ved SUPERIOR collection er at vi har valgt å jobbe ut fra et helhetlig perspektiv. I tillegg til dør og karm er listverk, hengsler, håndtak og nøkkelskilt spesielt utvalgt for å skape et komplett design.

SUPERIOR collection inneholder fem dørserier som er delt inn etter ulike tidsepoker.

Arv – Århundreskiftet

Sekel – Med røtter i 1700-tallet

Tid – 1920 og 30-tallet

Format – Postmodernisme

Plan – Moderne minimalisme

Dørene i SUPERIOR collection er tilpasset boliger hvor det legges stor vekt på materialer og design. Dette er dører som er mye mer enn bare romdeler, og som har mulighet til å tilføre noe ekstra til et interiør.