FAQ

Hvorfor blir det ising og fukt på innsiden av ytterdøren?

Om du opplever ising eller fukt på innsiden av ytterdøren, kan dette skyldes for høy luftfuktighet inne, og/eller dårlig luftsirkulasjon.

Dagens ytterdører isolerer generelt svært godt, og om du ikke hadde tilsvarende problem med din gamle dør, kan det være fordi det trakk langs døren. Hus i dag er tettere enn tidligere, og når det ikke er tilstrekkelig luftsirkulasjon i rommet, kan luftfuktigheten bli for høy, og du opplever dugg på vinduer og dører.

Tips! Generell god lufting gjennom hele året, er positivt for inneklima og vil også avhjelpe problemet med dugg og ising.

Del dette med en venn