Main Media

BRANNKLASSE EI30

Brannklassifiserte massivdører er en type dører som brukes til for eksempel tekniske rom, arkiv, trapperom og andre plasser med krav til slitestyrke, holdbarhet og brannhemmende egenskaper.

Våre branndører i klasse EI30 er testet mot de strengeste krav. El står for brannmotstand, og brannmotstand EI30 betyr at den er motstandsdyktig mot brann i minimum 30 minutter. Disse dørene kan også kombineres med andre egenskaper som lydklassifisering eller innbruddsklasse.

Se mer om alle våre branndører i Mål & Fakta.