Main Media

Ståldørleveranse til settefiskanlegg

Ænes Inkubator, et settefiskeanlegg ved Hardangerfjorden vest i Norge, har dører fra Swedoor installert. På grunn av et veldig fuktig miljø innvending er ståldørene levert i korrosjonsklasse 3 for best holdbarhet.  

Anlegget, som er på cirka 10 000 kvm, ble ferdigstilt på tampen av 2022 etter at byggingen har vært pågående i over to år. Byggene består av fem haller hvor fisk yngles frem i store vannkar, noen støttebygg for rensing av vann og sortering av fisk blant annet, samt et administrasjonsbygg med kontorer. Fisken som yngles frem fraktes videre herfra og til et bygg nærmere havet og oppdrettsanlegget via underjordiske rør.  

Vi har tatt en prat med Prosjektingeniør Sveinung Kalstveit fra Veidekke Entreprenør som har levert bygningsmassen etter Tek17-standarden i dette prosjektet. Swedoor har vært underleverandør av både stål- og tre-dører.  

- Dette er jo litt uvanlige bygg med mye vann inne som gjør det til et fuktig miljø. Karene spyles blant annet jevnlig for å sikre renholdet. Dermed har leveransen av spesielt ståldørene vært viktig å få riktig. Her gikk vi for korrosjonsklasse 3 slik at de skal stå imot fukt over tid, sier Kalstveit. 

I tillegg til ståldørene, levert i både gul og grå, er det også ulike klassifiseringer rundt i bygget etter behov. Lyd- og branndører, samt tredører i administrasjonsbygget. Totalt er det levert 125 dører til anlegget hvorav 79 av dem har vært ståldører. Valget av farge har også en praktisk funksjon hvor de gule dørene indikerer at du kommer inn i en ren sone.  

- Bygget har vært levert i flere faser, og dermed har leveransene av dører også vært delt opp. Gjennom hele prosessen har vi planlagt i god tid, og selv om noe av leveransen fikk litt lengre leveringstid på grunn av utfordringer blant annet ift. pandemien har vi hatt god dialog med Swedoor. De har vært veldig behjelpelig slik at alt løste seg på en veldig god måte.  

Madelen Abrahamsen jobber som teamelder i Swedoor, og er godt fornøyd med samarbeidet med Veidekke.   

- I dette spennende prosjektet ble det raskt klart for oss at dørene måtte tilfredsstille meget høye tekniske krav, og vi vet at våre dører kan tilfredsstille disse kravene. Det har vært et lærerikt prosjekt for oss å være med på. Samarbeidet med Sveinung Kalstveit fra Veidekke Entreprenør fungerte veldig bra, og det var en god dialog under hele prosjektet. 

“Dette er jo litt uvanlige bygg med mye vann inne som gjør det til et fuktig miljø. Dermed har leveransen av spesielt ståldørene vært viktig å få riktig. ”

Sveinung Kalstveit | Prosjektingeniør, Veidekke Entreprenør