Main Media

Nidarvollprosjektene

Nidarvollprosjektene er en omfattende investering for Trondheim kommune, noe som vil utgjøre stor betydning for både nåtidens og fremtidige innbyggere i regionen. Prosjektene består av et 10 000 m2 stort rehabiliteringssenter, i tillegg til to skoler med tilhørende idrettshall som dekker et areal på totalt 14 000 m2. Swedoor er stolt leverandør av over 1000 forskjellige typer dører, karmer og glasspartier. 

I 2022 begynte byggearbeidet av et rehabiliteringssenter og to skoler og haller, som skal lage plass for et helse- og omsorgstilbud over fire etasjer og opptil 1000 skoleelever. Swedoor leverte de første dørene i slutten av det samme året, etter flere møter rundt detaljprosjekteringen og tett samarbeid med Skanska.

“Det har vært mange løsninger vi har måtte jobbet igjennom og diskutert i løpet av de siste årene. Flere dører ble for eksempel endret fra tre til stål som følge av avvikende bredder og høyder. Vi gav et første tilbud allerede i desember 2020, og leverte første leveranse av dører i desember 2022.”

Stian Langørgen | Distriktssjef i Swedoor

 

Miljøaspekter

I byggeprosessen av Nidarvollprosjektene har miljø stått sentralt i fokus. Alle bygg har lavt energiforbruk som er optimert mellom byggene, et tiltak som samlet tilsvarer et årlig utslipp fra 250 biler. (Kilde: Advansia.no) I tillegg har man tatt solceller i bruk, noe som vil bidra til fornybar produksjon av strøm.

Vi er begeistret for å være en del av prosjekt som dette med høye klima- og miljøambisjoner, noe som også gjenspeiler seg i Swedoor sine bærekraftsmål og praksis

 

Swedoor leverte både laminat- og ståldører, tre- og stålkarmer, glasspartier, ytterdører og side- og overlys til Nidarvollprosjektene, som sto klare i 2023. De siste uteområdene er planlagt å ferdigstilles i løpet av våren 2024. 

 

Fakta

Prosjekt Nidarvoll rehabiliteringssenter, skoler og haller
Arkitekt Rehabiliteringssenter: Per Knudsen Arkitekter, Skole: Rambøll, Rolvung og Brøndsted
Tømrerentreprise Skanska
Beliggenhet Trondheim, Norge
Prosjektperiode 2022-2024
Dører 600 laminatdører, 327 trekarmer, 158 stålkarmer, 48 ståldører, 174 glasspartier, 16 ytterdører, 17 overlys/sidelys