FAQ

Hva er BIM?

BIM, eller bygningsinformasjonsmodellering, handler om å koordinere all digital bygningsinformasjon. 

Man kan bruke BIM i alle faser av bygg- og anleggsarbeid, og koordineringen gjør det enkelt for partene i prosessen å kommunisere på en svært enkel måte.

Vi tilbyr våre produkter som digitale BIM-objekter som kan brukes i programmene REVIT og ArchiCAD. Du kan laste ned våre objekter direkte inn i din modell, helt kostnadsfritt.

Last ned Swedoors dører som BIM-objekter
 

Del dette med en venn