Main Media

FSC & PEFC - Bærekraftig skogbruk

Eco

Swedoor / JELD-WEN har et omfattende arbeid rundt bærekraft som blant annet betyr at flertallet av våre tredører er FSC- eller PEFC-sertifiserte.

FSC

FSC står for Forrest Stewardship Council og er et globalt skogsertifiseringssystem, etablert for skog og skogprodukter. Det er en ideell organisasjon hvis medlemmer er delt inn i tre kamre. Alle med lik sjanse til å påvirke. Det sosiale kammeret består blant annet av fagforeninger og andre interessegrupper. Miljøkammeret består av forskjellige miljøorganisasjoner og Economic Chamber består hovedsakelig av ulike skogselskaper.

Målet med FSCs arbeid er å fremme bærekraftig skogbruk over hele verden. Med et bredt perspektiv på bærekraft dekkes både sosial, økonomisk og økologisk bærekraft. For å sikre at FSC-merkede produkter kommer fra bærekraftig skogbruk, jobbes det mye med sporbarhet. I praksis betyr dette at du som sluttkunde må kunne følge trematerialets vei helt tilbake til skogen der den en gang ble hogd og deretter kunne se at den kommer fra en FSC-sertifisert skog.

FSC jobber med en rekke globale regler som i utgangspunktet bør være de samme uavhengig av om det er en skog i Norge eller Brasil som skal sertifiseres. Kravene økes også gradvis.

PEFC

PEFC står for Program for the Endorsement of Forest Certification og er også et globalt skogssertifiseringssystem. I likhet med FSC jobber det for å fremme bærekraftig skogbruk fra et miljømessig, sosialt og økonomisk perspektiv. De jobber med sporbarhet og sertifisering av skog på lignende måte som FSC.

Det er to hovedforskjeller mellom de to organisasjonene. PEFC er skogselskapenes egen organisasjon og har dermed ikke det samme brede medlemsgrunnlaget som FSC. Den andre store forskjellen er at PEFC tilpasser sine regler til nasjonale standarder. I praksis betyr dette at en PEFC-sertifisert skog i Norge ikke nødvendigvis oppfyller de samme kravene som en sertifisert skog i Brasil.

FSC er den klare lederen for de to, men PEFC dekker flere av verdens skoger.

Swedoor / JELD-WEN er sertifisert for både FSC og PEFC i alle våre europeiske markeder. I Norge er de fleste produktene i vårt sortiment automatisk sertifisert. For prosjekter der sertifisering er et krav, anbefaler vi imidlertid at du foreskriver det.