Main Media

Dører i Svanemerkede hus

Eco

Svanemerket er Nordens offisielle miljømerke for produkter og tjenester. De siste årene har vi sett en klar økning i byggingen av Svanemerkede hus. Derfor har vi valgt å legge ut et stort antall av produktene våre i Svanens database over produkter som kan brukes i Svanemerkede hus.

Svanemerket er et av Norges mest kjente merkevarer, og sannsynligvis det miljømerket de fleste kjenner best. Initiativet til Svanen ble tatt av Nordisk ministerråd i 1989, og er dermed et felles offisielt miljømerke for Norden. I Norge drives Svanemerket av Stiftelsen Miljømerking, opprettet av myndighetene.

Svanens overordnede formål er å bidra til bærekraftig forbruk. Man jobber med gradvis strengere krav for kontinuerlig å være involvert og drive utviklingen videre mot et mer bærekraftig samfunn.

Miljømerket Svanen styres av en felles nordisk komité som tar beslutninger om produktgrupper og kriterier. Før det nordiske styret bestemmer seg, behandles spørsmålene i et nasjonalt styre. Samme komité behandler også spørsmål som gjelder EU-Ecolable (Blomsten), som tilsvarer Svanemerking. Stiftelsen Miljømerking forvalter også Miljømerket Blomsten  i Norge.

Svanemerkede bygg

I tillegg til et stort antall produkter og tjenester er det også mulig å Svanemerkes bygninger. For at et hus skal bli Svanemerket, stilles det høye krav til materialene som brukes. Formålet med dette er å sikre et sunt bomiljø og redusert miljøpåvirkning.

Les om Svanemerking av hus. leiligheter og bygg for skole og barnehage på Svanemerket sin hjemmeside.

Alle produkter som benyttes i et Svanemerket hus må registreres i Svanemerkets husproduktportal, men det er ingen krav om at de må vurderes andre steder. Det er viktig å skille mellom Svanemerkede produkter og produktene som er registrert i Svanemerkeportalen. Produktene som bare er tilgjengelige i husproduktportalen er godkjent for bruk i Svanemerkede bygninger, men er ikke nødvendigvis Svanemerket.

Når det gjelder Swedoor så finnes mange av våre produkter opplagt i Svanens husproduktportal. Det innebærer at det er enkelt å foreskrive våre produkter i Svanemerkede prosjekter. 

DØRER TIL SVANEMERKEDE HUS

Her finner du oversikt over produkter som er oppført i databasen over byggevarer som kan brukes i Svanemerkede bygninger

Se produkter