Main Media

Dører i Svanemerkede hus

Svanemerket er Nordens offisielle miljømerke for produkter og tjenester. De siste årene har vi sett en klar økning i byggingen av Svanemerkede hus. Derfor har vi valgt å legge ut et stort antall av våre produkter i Svanemerkets husportal, men dører godkjent for bruk i Svanemerkede hus.

Svanemerket er et av Norges mest kjente merker, og sannsynligvis det miljømerket som de fleste nordmenn kjenner til. Initiativet til Svanemerket ble tatt av Nordisk ministerråd i 1989, og er dermed et felles offisielt miljømerke for Norden . 

Svanemerkets overordnede formål er å bidra til bærekraftig forbruk. De jobber med gradvis strengere krav (hvert fjerde år) for å hele tiden være involvert og drive utviklingen fremover mot et mer bærekraftig samfunn.

Svanemerket styres av en felles nordisk komité som tar beslutninger angående produktgrupper og kriterier. Før det nordiske styret bestemmer seg, behandles problemene i et nasjonalt styre. 

Svanemerkede bygg

I tillegg til et stort antall produkter og tjenester, er det også mulig å Svanemerke bygninger. For at et hus skal bli Svanemerket, stilles det høye krav til materialene som brukes. Formålet med dette er å sikre et sunt bomiljø og redusert miljøpåvirkning.

Fra Svanemerkets nettsted angående kravene til Svanemerkede hus:

”Et svanemerket bygg oppfyller stiller svært strenge krav. Både selve bygget, alle byggematerialene og byggeprosessen må oppfylle strenge og helhetlige krav til energiforbruk, kjemikaliebruk og kvalitet.”

I dag er det hovedsakelig boliger som er Svanemerket, men det er også mulig å Svanemerke barnehager, skoler og eldreboliger hvis de er klassifisert som bolig.

Alle produkter som inngår i et Svanemerket hus må registreres i Svanemerkets husportal, men det er ingen krav om at de må vurderes andre steder. Det er viktig å skille mellom Svanemerkede produkter og produktene som er registrert i Svanemerkets husportal. Produktene som bare er tilgjengelige i husportalen er godkjent for bruk i Svanemerkede bygninger, men er derfor ikke nødvendigvis Svanemerket.

Når det gjelder Swedoor, er et stort antall av produktene våre lagt ut i Svanemerkets husportal. Dette betyr at det er enkelt å foreskrive våre produkter i Svanemerkede prosjekter. Hvis du har problemer med å finne det riktige produktet i portalen, er det smart å kontakte oss.

Hvilke av produktene våre som er godkjent for bruk i Svanemerkede bygninger finner du her.