Main Media

Swedoor lanserer innovative gulvterskler til hjemmet

Design Lyd

Nordmenn velger i økende grad bort klassiske gulvterskler når de pusser opp eller bygger nytt. Dette for å skape en ubrutt overgang mellom rommene, noe som gir et mer harmonisk og minimalistisk uttrykk. Mange opplever imidlertid at dette valget har negative innvirkninger på støynivået i boligen. Derfor lanserer Swedoor nå DoorStep Replace - en innovativ og lydreduserende serie terskler med en spesiell mekanisk hev/senk-funksjon. Terskelen monteres direkte på døren og er kun synlig når døren er lukket, da den presses ned mot gulvet. Dette både optimerer lydnivået i din bolig, samtidig som det skaper et sammenhengende uttrykk mellom rommene.

Tidligere valgte de aller fleste boligeiere tradisjonelle terskler i hjemmet for å skape en synlig skille mellom rom, men i dag ser trenden annerledes ut. Mange nordmenn velger nå gjerne bort de klassiske tersklene for å skape et sammenhengende hjem med ubrutte gulv, og samtidig sikre fri passasje mellom rom. Dette valget kan imidlertid ha negative konsekvenser for lydnivået i boligen, da det lett kan oppstå utfordringer med støy på tvers av rom, sier Hauke ​​Thiessen, salgsdirektør for Swedoor i Danmark.

“Mange boligeiere plages av støy og lyd i hjemmet, og en av grunnene kan være at de fleste i dag velger bort de klassiske tersklene som reduserer den verste støyen. Gjennom årene har vi derfor opplevd en etterspørsel etter terskler som oppfyller flere behov samtidig - det vil si evnen til å redusere lyden mellom rom, og samtidig skape en estetisk sammenheng mellom disse.”

Hauke Thiessen | Salgsdirektør, Swedoor Danmark

LØSER FORSKJELLIGE UTFORDRINGER HJEMME

Det er ikke bare lyden som kan gi boligeiere utfordringer i boligen. Nivåforskjeller mellom rom kan også vanskeliggjøre tilgang mellom rom for blant annet eldre og funksjonshemmede, ifølge Hauke ​​Thiessen:

– I tillegg til et økt fokus på estetikk og støydemping i boligen, bidrar de nye tersklene også til økt tilgjengelighet i boligen, da det for eksempel blir lettere for folk i rullestol og rullator å ta seg frem. I den forbindelse kan de nye tersklene blant annet ses som et viktig skritt mot å møte myndighetenes krav til bedre tilgjengelighet for eldre og funksjonshemmede, noe som er ytterligere skjerpet de siste årene. Løsningen er også ideell for barnefamilier, da familiens yngste lett kan falle over de klassiske tersklene i full fart. Tidligere har det vært mulig for profesjonelle å bruke denne typen mekaniske terskler i byggeprosjekter, men dette er første gang boligeiere har mulighet til å få en lignende løsning hjemme, sier Hauke ​​​​Thiessen.

Swedoors nye terskler finnes i tre ulike versjoner under navnet DoorStep Replace, for ulike behov og forhold.

  • DOORSTEP REPLACE 10 - MULIGHET FOR ETTERMONTERING

Denne løsningen monteres under dørbladet og kan bestilles ferdig montert fra fabrikk, eller som et eget produkt for ettermontering på eksisterende dører. DoorStep Replace 10 dekker opptil 20 millimeter luft under døren og gir ca 4dB ekstra lydreduksjon. Løsningen passer til de fleste uklassifiserte innerdører i 40 millimeter tykkelse.

Swedoor anbefaler at dørbladet kombineres med vår +Frame eller annen karm med tetningslister for maksimal støydemping. Dette gjelder alle tre løsninger.

  • DOORSTEP REPLACE 20 – INTEGRERT I DØRBLADET

Denne modellen er helt integrert og skjult i dørbladet, samt dekker opptil 10 millimeter luft under døren. Swedoor anbefaler at dørbladet forlenges med 12 millimeter sammenlignet med en standard dør, slik at en normal luftlomme på 18 millimeter dekkes. DoorStep Replace 20 gir ca. 6 dB ekstra støyreduksjon og tilbys for uklassifiserte dører i ADVANCE-line og SUPERIOR collection.

  • DOORSTEP REPLACE 30 – INTEGRERT I DØRBLADET MED LUFTSIRKULASJON

Dette er Swedoors mest avanserte terskelløsning. Forskjellen i forhold til DSR 20 er at denne versjonen har luftsirkulasjon innebygd i løsningen, samtidig som den oppnår ca. 4 dB lydreduksjon. Swedoor anbefaler også her at dørbladet forlenges med 12 millimeter. Denne løsningen egner seg godt for bruk i boliger hvor lommen under døren brukes til luftsirkulasjon.

Les mer om DoorStep Replace her.