FAQ

Må man ha et felt mellom dør og sidefelt eller kan man skru sidefeltet direkte i karmen?

Dør og sidefelt skrus karm i karm. Monteringsanvisningen forklarer hvordan man skal gjøre det. 

Del dette med en venn