FAQ

Hva kreves det av en branngasstett dør?

Våre dørkonstruksjoner er tilpasset slik at de kan oppfylle disse kravene. En branngasstett dør skal være testet av et godkjent institutt i henhold til den Europeiske teststandarden EN 1634-3 og oppfylle krav i henhold til BBR og EN 13501-2.

Flere av Swedoors branngasstette dører er grundig testet og de er skiltet for motstand mot kald (Sa) og varm røyk (Sm).

Instruksjonen som står her er forenklet noe brukerne må være informert om. I saker av juridisk handling gjelder først og fremst standarden, men andre tolkniger kan ikke utelukkes.

Del dette med en venn