En attraktiv arbeidsplass

JELD-WEN består av et bredt utvalg medarbeidere. Vi samles alle rundt målet om å skape et arbeidsmiljø som preges av åpenhet, ærlighet og gjensidig respekt. Vi er stolte av å:

  • Utvikle en organisasjon hvor det er en høy grad av frihet under eget ansvar.
  • Sette høye krav og behandle alle på lik måte.
  • Gjennomføre de nødvendige personalaktiviteter for å frembringe den rette entusiasme og arbeidsånd.
  • Fortsette å utvikle og utdanne våre medarbeidere innenfor deres fokusområde både hva gjelder faglige kompetanse, holdning og atferd.
  • Vise hensyn til hverandre, til våre kunder og til vårt miljø.

Hos JELD-WEN skaper vi et arbeidsmiljø med åpenhet, ærlighet og gjensidig respekt. Hver eneste medarbeider er viktig. Tillitt, respekt og verdighet er verdier som deles blandt medarbeidere og dermed er likestilling og likeverdighet viktige verdier for JELD-WEN, derfor jobber vi for et arbeidsmiljø uten diskriminering og mobbing på bakgrunn av:

  • Kjønn, seksuell orientering og sivil status
  • Rase, hudfarge, religion eller tro og nasjonalitet
  • Handicap og alder
Cookies hjelper oss å levere våre tjenester. Når du bruker våre tjenester så godtar du vår bruk av cookies