Main Media

Reklamasjon og service forhandlere

Vi vil ha fornøyde kunder og vårt serviceteam legger stor vekt på at du skal få god service. 

 • Vår målsetning er å besvare og beslutte mottatte reklamasjoner innen 48 timer.
 • Vårt serviceteam består av 8 interne saksbehandlere og 5 serviceteknikere. I tillegg har vi 15 servicepartnere fordelt rundt i Norge. 
 • Alle våre medarbeidere er velutdannede og innehar god erfaring på produkt og kundebehandling.
 • Vi arbeider jevnlig med optimering og utvikling av vår serviceavdeling slik at den innfrir, og aller helst overgår, markedets forventninger. 

Vi står klare til å serve deg og dine kunder. 

Ta kontakt med service.no@jeldwen.com eller ring 22 02 72 00 dersom du har spørsmål.

Rutiner ved transportskade

Vi jobber systematisk med å redusere forekomsten av transportskader, og for å lykkes med det er vi avhengig av godt samarbeid med alle parter. Derfor vil vi tydeliggjøre korrekt prosedyre ved mottak av varer.

Det er veldig viktig at du allerede ved mottak sjekker at det ikke har forekommet noen transportskade. Jata Cargo har en utstrakt bruk av håndholdte terminaler på våre fraktbrev. De vil ikke godkjenne erstatning dersom det ikke er påført kommentar på den håndholdte terminalen. Er det mistanke om skade, eller en synlig skade, skal varemottaker sørge for å dette blir registrert på den håndholdte terminalen.

Regler for varemottak og håndtering av skader på JELD-WENs produkter:

 • Transportskadeblakett som medfølger alle våre sendinger, skal fylles ut ved reklamasjon som omhandler skader på JELD-WENs produkter.
 • Varemottaker har 7 virkedager på å komme med utfyllende dokumentasjon på skader. Fristen for å anmelde skader på produkt utløper den 8. dagen.
 • Transportskade blir akseptert i de tilfeller hvor sjåfør har satt sin signatur på fraktbrevet.
 • Alt gods skal kontrolleres opp mot pakkseddel for avstemming av antall, og en visuell kontroll av eventuelle synlige skader på emballasje. Synlig skade skal anmerkes fraktbrev med sjåførens signatur. Bruk medsendt transportblankett (godkjent reklamasjonsskjema) for innsendelse snarest, og senest innen 7 virkedager. Sendes inn til service.no@jeldwen.com eller fax 73957200.
 •  Vi er takknemlige for bilder som viser evt skader. Ta gjerne ett foto som viser helbilde av produktet og ett bilde som viser aktuelle skader.
 •  Produkt som er fjernet fra emballasje eller er tatt i bruk, oppfyller ikke kravet for å få aksept for reklamasjon på skade.
 •  JELD-WEN står ikke ansvarlig for 2. gangs transport.

Sjekkpunkter før reklamasjon

Vennligst sjekk følgende før du melder inn en reklamasjon:

 • Montering av dør/karm. Se "Montering".
 • Feil på produkt: Er produkt levert i henhold til ordrebekreftelse?
 • Evt. bilder/dokumentasjon på skade/feil legges ved reklamasjon om det behøves.

Hvordan måle bue på en dør:

 • Rettholten må være min 2 meter lang.
 • Tillatt bue på dørbladet er 4 mm (tillatt bue på malte boddører er 8 mm)

Send inn din reklamasjon til service.no@jeldwen.com eller ring 22 02 72 00 dersom du har spørsmål.

NB: Vi ber deg være oppmerksom på at ved å sende inn en reklamasjon, er du inneforstått med at uberettigede reklamasjoner vil kunne bli belastet deg. 

Meld din reklamasjon

For å registrere din reklamasjon send en mail til: service.no@jeldwen.com

Husk…

 • å kontrollere varene ved mottak
 • å notere alle synlige skader på fraktseddelen allerede ved mottak
 • å kontrollere at leveransen stemmer overens med din ordre
 • å ikke montere feilsendt/skadet produkt uten at det er i overensstemmelse med Swedoor JW
 • å alltid følge aktuell monteringsveiledning
 • å ta bilde av skadene/feil før du melder fra

Del dette med en venn