Main Media
fotograf Finn Ståle Felberg

Uranienborg skole

Utdanning

Ærverdige Uranienborg skole er totalrenovert med dører fra Swedoor. Osloskolen fra 1886 er på Byantikvarens liste over skoler med historisk verdi. Da de gamle bygningene skulle totalrenoveres krevdes det derfor flere spesialtilpasninger på dørene.

Uranienborg skole er en barne- og ungdomsskole i Bydel Frogner i Oslo, tegnet av arkitekt Ove Ekman i 1886. Sommeren 2016 startet entreprenøren Team Bygg det store arbeidet med å totalrenovere, bygge om og fornye skolebygningene. I tillegg til arbeidet med de eksisterende byggene, bygges det også en ny flerbrukshall under bakken. Uranienborg skole var klar til skolestart 2019, og kunne ta i mot 40 prosent flere elever fra 1 til 10 trinn.

– Siden det er strenge vern i dette området fra Byantikvaren, måtte alt løses innenfor de eksisterende bygningsmassene på skolen. Det var med andre ord en total ombygning og rehabilitering innenfor de veggene som allerede er der, forteller Jonas Engene, sivilarkitekt i FuthArk Arkitekter, formgiver i prosjektet. 

Spesialtilpasninger og mørke dører med glass

Uranienborg skole består av flere bygg, hvor det eldste er fra 1886 og det nyeste fra 1995. I sistnevnte ble det satt inn dører i standardstørrelser, mens i de eldre byggene måtte flere av dørene spesialbestilles etter egne mål. Grunnen til dette var at dørene skulle passe inn i de eksisterende åpningene i teglveggene på skolen. Inn til kunst- og håndverkssalen ønsket man størst mulig åpning mellom to rom, og her er det satt inn en hele 2,40 meter høy dør, som er maks høyde i forhold til det som er testet for brann og lyd.  

Videre skulle alle de nye dørene på Uranienborg skole være mørke. Til klasserommene ble det valgt spesialtilpassede massivdører i mørk laminat fra Swedoors standardkart, som også skulle ha en viss transparens. Dette for å slippe inn dagslys i korridorer uten egne vinduer, gi mulighet for å se litt aktivitet og gi en form for sikkerhet dersom det skulle skje noe som for eksempel en brannrømning.

– Vi tegnet derfor inn et rektangulært vindusfelt på hengselssiden av alle de mørke klasseromsdørene. Selv om dette ikke var helt standard, var det ikke noe problem å få det tilpasset fra Swedoor, legger Jonas til.

Beskyttelse mot brann, lyd og slitasje

Siden dette prosjektet dreier seg om en skole, kreves det robuste dører som tåler slitasje og kan stå over tid, slik som de mørke laminatdørene inn til klasserommene. Derfor er det også montert 50 massive brannsikre og lydtette ståldører med stålkarmer inn til alle de tekniske rommene på Uranienborg skole. Flere av de andre dørene på skolen har også fått stålkarmer, blant annet dørene til musikk- og øvingsrommene. På grunn av strenge lyddempingskrav er disse dørene i tillegg satt sammen av to lydtette dørblader mot hverandre. Jonas kan fortelle at valgene for rammer og listverk er tatt ut i fra veggens tilstand. Dermed er pussen på veggen noen steder fjernet slik at det bare står igjen litt råmurt tegl hvor dørene ble fuget inn uten list.

– Jeg synes det totale resultatet på Uranienborg skole ble bra. Det er en fin finish på alle dørene og det rundt, og så langt jeg kan se har de stått seg bra den tiden de har vært i bruk, avslutter Jonas Engene, sivilarkitekt i FuthArk Arkitekter.

Fakta

Entreprenør Team Bygg
Beliggenhet Oslo
Projektets byggeperiode 2016-2019
Byggherre Oslo kommune
Arkitekt FuthArk Arkitekter
Dører

Massive brann- og lyddører i spesialstørrelser med laminat.

 

Vindusfelt

 

50 massive brann- og lydtette ståldører med stålkarmer

 

Doble lydtette dørblader til rom med ekstra strenge lyddempingskrav