Main Media

St. Nicolai Kirke

Kultur

St. Nicolai kirke i Vejle har vært i gjennom en grundig renovering, hvor selv dørene er skreddersydd for å passe det verneverdige bygget. Renoveringen har tatt sikte på å pusse opp bygget og samtidig gi nytt liv til kirken ved å integrere nye funksjoner med så få inngrep som mulig av hensyn til de kulturhistoriske verdiene.

 

 

I Vejle ligger den fredede kirken St. Nicolai. Kirkens grundige interiøroppussing tar sikte på å optimalisere bygningen samtidig som den skaper mer liv og aktivitet i kirkerommet. Derfor er for eksempel alteret flyttet lenger frem i kirken, og sognegårdens fasiliteter er atypiske for å oppnå mer nærhet mellom kirkeansatte, menigheten, innbyggerne i byen og besøkende.

“"Oppussingen av St. Nicolai kirke skiller seg fra andre prosjekter ved å tilføye liv og aktivitet til kirkerommet. Menighetshuset har blitt flyttet inn i kirken, noe som gjør det mulig for konfirmantene å gå innenfor kirkemurene. Samtidig har vi jobbet med å legge til flere funksjoner som et møterom i korets østende og kunst på veggene for å inspirere og motivere til liv i bygget".”

Anders Glavind fra E+N Arkitektur A/S

Restaureringen av kirken er basert på prinsippet om reversibilitet, noe som betyr at det arkitektoniske inngrepet på bygget påvirker bygningen så lite som mulig og kan derfor settes tilbake til standen før restaurering, hvis det skulle bli aktuelt. Arkitektfirmaet har derfor fokusert på fleksible løsninger som tar hensyn til byggets orginale detaljer og reisverk.

- For oss som arkitektfirma er det et spennende og samtidig utfordrende arbeid når kirker som St. Nicolai skal restaureres. Dette krever at vi tenker på innovative og kreative måter, da alle nye elementer må skreddersys til bygningen samtidig som vi overholder tidens krav til blant annet lyd- og brannkrav. Det er derfor mange elementer som må passe sammen og dette krever at vi har noen dyktige produsenter som kan møte våre krav og ønsker, sier Anders Glavind.

Blant annet har arkitektfirmaet jobbet tett med bygg- og snekkerselskapet Raunstrup og oss i Swedoor som har skreddersydde 20 dører til kirken.

- Dørene er av stor betydning for oppussingen og er et godt eksempel på hvordan nye byggematerialer skal passe inn i de opprinnelige rammene som byggeklosser, men med integrerte funksjoner som lyd- og brannklassifiseringer. 
Leveransen inkluderer blant annet buede dører med spesielle dimensjoner, sporfresing, spesielle fargekoder og moderne brann- og lydkrav:

- St. Nicolai Kirke i Vejle er et spennende prosjekt da bygningen er fredet, og derfor er det vår jobb å få byggematerialene til å passe inn så naturlig som mulig, slik som de buede dørene i spesialmål er et godt eksempel på. Sporfresingen inngår også som en del av en større historie, og det har derfor vært en interessant oppgave som nå kommer til sin fulle rett i kirkerommet.

Fakta

Prosjekt St. Nicolai Kirke
Arkitekter E+N arkitektur A/S, Aarhus
Tømrerentreprise Raunstrup entreprenør- og tømrervirksomhet i Vejle 
Beliggenhet Vejle, Danmark
Projektsrenovering 2018-2019
Dører

20 spesialtilpassede dører