FAQ

Hvorfor er det ikke tettelist på en Ei30 dør?

På en branndør Ei30 er det ikke tettelister såfremt det ikke er krav til røyktetthet eller lyd. 

Del dette med en venn