Main Media

EUTR FAQ

Hva er EU tømmerforordning?

EU Tømmerforordning er en lovgivning fra EU med hensikten å bekjempe ulovlig handel av ulovlig hogget tømmer. Får å oppnå dette målet oppgir denne nye lovgivningen prosedyrer som bedrifter i EU land må følge for å minimere risken for å handle med ulovlig tømmer.

Dette betyr at bedrifter som importerer tømmerprodukter fra land utenfor EU er ansvarlig for å sikre den juridiske opprinnelsen gjennom en due diligence prosess som verifiserer produktets lovlighet.

Due diligence prosessen består av at bedriftene som handler med tømmer foretar en riskostyringsoppgave for å minimere risikoen for å plassere ulovlig hogget tømmer på markedet.

Bedrifter som handler treprodukter etter at de har ankommet EU markeder er ansvarlig for å holde oversikt over deres leverandører og kunder for å kunne spore tømmerproduktene.

Påvirker EU tømmerforordning JELD-WENs produkttilbud og sortiment?

Alt i alt vil ikke EU tømmerforordningen medbringe noen store endringer som vil påvirke kundene når de handler våre produkter.

Selv om en del afrikanske og tropiske tresorter er tatt ut av JELD-WEN sitt sortiment har vi anstrengt oss for å erstatte ulovlig tresorter med lignende sertifiserte tresorter.

Er det valgfritt å føye seg etter EU tømmerforordningen?

Nei, det er obligatorisk å følge de EUTR. Dette kontrolleres av de lokale myndighetene i hvert land.

Hva er forbindelsen mellom EU tømmerforordning og FSC™/PEFC™?

Produkter som er laget av FSC™ or PEFC™ sertifisert tømmer lever ikke automatisk opp mot EU tømmerforordning.  FSC/PEFC sertifisering er dog et stort trinn i riktig retning når man jobber med sporing og due diligence system

Kun mindre tekniske detaljer hindrer FSC og PEFC sertifisering fra leve opp til EU tømmerforordning og begge organisasjoner jobber med å finne en løsning.

Hva er FSC?

FSC, eller Forest Stewardship Council™, er en global skogsertifisering opprettet for skog og skogprodukter. Det ble etablert i 1993 og er en internasjonal non-profit organisasjon som er åpen for alle, og er stiftet av individer og representanter fra forskjellige organisasjoner. FSC sertifisering dekker tre hovedområder: miljø, sosiale forhold og økonomi. FSCs mål er at verdens skoger imøtekommer de sosiale, økologiske og økonomiske rettigheter og behov for den nåværende generasjonen uten å kompromittere neste generasjons rettigheter og behov.

Hva er PEFC?

PEFC, eller Programme for the Endorsement of Forest Certification™, er et internasjonalt skogsertifiseringssystem som promoterer miljøvennlig, sosiale og økonomisk bærekraftig skog i hele verden. PEFC har som formål å arbeide for bærekraftig skogbruk, gjennom å legge til rette for sertifisering av skog og sertifisering av at skogprodukter kommer fra bærekraftig skogbruk.

Hva er likheten mellom FSC og PEFC?

Både FSC og PEFC er internasjonale, frivillige, non-profit organisasjoner. Begge organisasjoner jobber for å promotere ansvarlig skogbruk gjennom standarder for ansvarlig skogbruk og sporing. Dette betyr at begge organisasjoner garanterer at produkter som bærer deres logo kommer fra skog hvor det ikke hogges flere trær enn det skogen kan reprodusere. Det er samtidig en garanti for beskyttelse av dyreliv og flora og at de mennesker som jobber i skogene er sikret ordentlige arbeidsforhold.

Hva er forskjellen mellom FSC og PEFC?

For den gjennomsnittlige forbruker er det ikke store forskjellen mellom de to organisasjonene FSC og PEFC.

FSC ble etablert på tidlig 90-tallet på bakgrunn av bekymringer over hogst av tropisk regnskog og the Rio Earth Summit i 1992. Få år senere ble PEFC etablert, opprettet som en pan-europeisk rival til FSC om å bli en global konkurrent. I dag er FSC i en klart ledende posisjon når det kommer til appellering og markedsposisjon, men PEFC omfavner flere av verdens skoger.

Bortsett fra det er den største forskjellen at FSC er opprettet av miljøorganisasjoner, bedrifter og sosiale organisasjoner, mens PEFC er opprettet av skogsorganisasjoner. Generelt kan man også si at FSC arbeider ut i fra et globalt sett med regler mens PEFC tilpasser deres regler til nasjonale standarder.

Hva er Chain of Custody (CoC)?

Chain-of-Custody er et uttrykk som ofte blir brukt i forbindelse med bærekraft og grønne skoger. Det har å gjøre med sporing, som i utgangspunktet betyr at det finnes bevis for at et produkts opprinnelse kommer fra bærekraftig skogbruk.  

CoC er veien et produkt går fra dens opprinnelige miljø til sluttdestinasjon. Det betyr fra skogbruk til produktet er på sin endelige destinasjon (forhandler) som beviser at produktet kommer fra veldreven skog.

Del dette med en venn