FAQ

Hvorfor er det krav til røyktetthet og branngasser?

Kravene tar sikte på å redusere dødsfall knyttet til branner. Flammene fra brannen er åpenbart farlig, og brannrøyken gjør også redningsarbeidet vanskeligere fordi man får redusert mulighet til å se klart. Den største faren for branner er imidlertid de giftige gassene som dannes. Kulloksyd er gassen som forårsaker de fleste dødsfall i forbindelse med branner, og det er ekstra farlig siden det ikke lukter. Gassen trenger oksygenet fra hemoglobinet inn i blodet og dermed stopper den viktige oksygenforsyningen til kroppen. Cyanid og klor hydrogen er også vanlige gasser som raskt kan ta liv.

Del dette med en venn