Main Media

EI30 og lydklassifisering

Dette er dører som kan brukes i for eksempel konferanserom eller andre rom på skoler hvor det er krav til høy lydreduksjon og brannklassifisering. Brannklasse EI30 kan kombineres med lydklasse R`w 25, 30, 35, 40 eller Rw 47 dB.

Våre branndører i klasse EI30 er testet mot de strengeste krav. El står for brannmotstand, og brannmotstand EI30 betyr at den er motstandsdyktig mot brann i minimum 30 minutter. Disse dørene leveres også typegodkjent i lydklasse fra 25 til 40 dB, men vi tilbyr også en unik dør som gir en lydreduksjon på hele 47 dB.

Se mer om dørene i Mål & Fakta.