Main Media

Sidefelt og overlys - skap et flott entréparti

Design Lys

Din ytterdør og entré har fantastiske muligheter til å skape lys og varme i ditt hjem. Entréen utgjør grensen mellom inne og ute, mellom lys og mørke. La derfor døren bli en del av "helheten" som utydeliggjør  denne grensen. På denne måten blir din entré en lys og varm møteplass som gir energi til både deg og omgivelsene dine.

Med utgangspunkt i døren, kan du skape ulike inngangspartier med hjelp av sidelys og overlys. Velger du ett sidelys til døren, får du inn ekstra lys og dessuten muligheten til å se hvem som kommer på besøk. Velger du sidelys på begge sider av døren, skapes en harmonisk symmetri og ønsker du et inngangsparti med "wow-faktor" som slipper inn maksimalt med lys, kombinerer du sidelysene med overlys. Ønsker du derimot å få lys i entreen uten innsyn, velger du overlys til din ytterdør.