Main Media

Lavenergidør holder varmen inne og kulden ute

Design Eco Isolering

Med lavenergidør fra Swedoor slipper du å fyre for kråka. Å velge en lavenergi ytterdør er en enkel måte å spare energi på, samt være med på å gjøre en innsats for miljøet. Energivennlige ytterdører er designet spesielt til å redusere varmeutslippet og senker dermed kravet til oppvarming av boligen din. En lavenergidør lar deg å holde varmen inne – og kulden ute.

Gi miljøet en hjelpende hånd

Den spesielle konstruksjonen bygger på flere faktorer. Dørstammen er bedre isolert og tykkere* enn en standard ytterdør, og dører med glassåpning har energiglass i 3 lag og støpt tetning uten skjøter. Behovet for oppvarming minsker med en god dør, så her spares både miljøet og lommeboken. I et hus vil du få den store energibesparelsen fra bedre isolerte flater som gulv, vegg og tak, samt vinduer. En ytterdør med god isolasjonsevne vil bidra til å sikre at inngangspartiet er like godt isolert som resten av huset, og å sikre en behagelig temperatur i entréen. Dessuten unngås trekk og kaldras, som ikke er uvanlig på gamle og enklere dører.

Ikke på bekostning av design

En lavenergidør kan også utgjøre en stor forskjell på husets utseende. Selv om disse dørene er 27–30 mm tykkere enn standarddører, er det ikke gitt avkall på det visuelle designet. Modellene bygger på samme design som øvrige dører i ADVANCE-LINE. De passer fint til det stilrene uttrykket som preger mange passiv- og lavenergiboliger, og det finnes også noen varianter i klassisk stil. Valgmulighetene er mange med blant annet ulike glassalternativer og farger i nesten samtlige nyanser i NCS-skalaen. Se alle ECO-modellene her.
 

Hva er U-verdi?

Jo lavere u-verdi, desto bedre isolerer døren. Dørenes isolasjonsevne vises ved u-verdi, som forteller hvor mye varme uttrykt i Watt som passerer per kvadratmeter dør når temperaturforskjellen er på én grad mellom ute og inne. Våre ECO lavenergidører har en U-verdi fra 0,59 til 0,75 avhengig av glassåpningens størrelse.** 
Den beste døren er flere ganger så energieffektiv som en dårlig isolert ytterdør.

Swedoor overgår bygningsreglementets krav. Få mer informasjon om vårt lavenergisortiment her. 

For at u-verdien skal være korrekt må test og beregninger utføres på dør og karm under ett, noe Swedoor alltid gjør. De fleste ytterdører på markedet har u-verdi mellom 0,8 og 2,0. For tofløyede ytterdører kan man legge 0,10 til u-verdien for tilsvarende enfløyet modell.  I Mål & Fakta finner du en oversikt over ytterdørenes u-verdi. 

*ECO-døren er 27–30 mm tykkere enn en standard ytterdør. Vi leverer et kit med lengre firkantpinne, skruer og hylsemuttere til de vridere som vi tilbyr, se tilbehør ytterdører. Øvrige vridere kan ha andre skruestørrelser, dette må man undersøke i hvert tilfelle. 
** En glassåpning vil gi varmetap, og dette avhenger av både åpningens størrelse, samt metoden som er benyttet ved glassinnsetting.