U-verdi

Dørenes isolasjonsevne måles ved U-verdi, som forteller hvor mye varme uttrykt i Watt som passerer pr kvadratmeter dør når temperaturforskjellen er på én grad mellom ute og inne.

Under testing benyttes som regel en dør hengt i karm.
Jo lavere verdi, jo bedre.

Betegnelsen som benyttes er Watt pr kvadratmeter, kelvin (K). På markedet varierer U-verdien på en tett dør fra 0,8 til 2,0.

Våre ytterdører med ECO tilvalg har en u-verdi fra 0,59 til 0,75 avhengig av glassåpningens størrelse. 

En glassåpning vil gi varmetap, og dette avhenger av både åpningens størrelse, samt metoden som er benyttet ved glassinnsetting.

I Mål & Fakta finner du en oversikt over ytterdørenes u-verdi.


For tofløyede ytterdører kan man legge 0,10 til u-verdien for tilsvarende enfløyet modell.

Cookies hjelper oss å levere våre tjenester. Når du bruker våre tjenester så godtar du vår bruk av cookies