FAQ

Jeg har fått en ripe på min ytterdør i eik, kan jeg slipe den?

Eikfinerte ytterdører kan slipes lette med et finkornet sandpapir. Overflaten skal deretter oljes i henhold til vedlikeholdsinstruksjonen. 

Del dette med en venn