FAQ

Hvor mye er 25, 30, 35, 40, 45 dB isolering i døren, hva hører man igjennom døren?

Svaret avhenger av flere faktorer; hvor høyt lydnivå man har inne i rommet med dør, hvor mye bakgrunnslyd ,har man der man lytter, hvor nære døren man står og hvor mye lyd som lekker ut gjennom andre åpninger enn gjennom døren. Meget forenklet man kan forvente følgende forbindelse for et rom med gode vegger og dør i klassen R'w:

  • 25 dB: Samtale med normal nivå høres og kan forstås utenfor døren
  • 30 dB: Samtale med normal nivå høres svakt, men kan høres utenfor rommet
  • 35 dB: Samtale med normal nivå kan ikke forstås utenfor rommet, men ved forhøyd nivå kan samten høres svakt
  • 40 dB: Samtale kan ikke høres, men høye rop og skrik høres svakt
  • 45 dB: Samtale kan ikke høres, høye rop og skrik høres ikke

Del dette med en venn