FAQ

Hvilke typer terskler finnes det?

Du kan velge blant tre ulike terskelutførelser som passer til den nye døren din:

Terskelplate (standard) - 22 mm anslagsterskel
Dette er en anslagsterskel der dørbladet slutter seg til terskelen, ingen mellomrom/glipp under dørbladet. Denne terskelen isolerer helt klart best mot lyd. Anslagsterskel leveres ikke med pakning på terskelen.

Flat mellomliggende terskel - 9 mm
9 mm mellomliggende terskel som ligger mellom karmsidene. Her vil det bli en spalte i underkant dørblad ned til terskelen på 9 mm. Lyden vil gå under dørbladet til en viss grad.

Flat underliggende terskel - 15 mm
15 mm underliggende terskel som gjør at spalten under dørbladet til terskelen blir på hele 18 mm. Noe som igjen fører til at det er større mulighet for lydgjennomgang.

Terskler

Del dette med en venn