Byggteknisk forskrift (TEK17) fri åpning i dør

Hva er Byggteknisk forskrift (TEK17)
Forskrift om tekniske krav til byggverk trekker opp grensen for det minimum av egenskaper et
byggverk må ha for å kunne oppføres lovlig i Norge. 

Forskriften skal sikre at tiltak planlegges, prosjekteres og utføres ut fra hensyn til god visuell kvalitet, universell utforming og slik at tiltaket oppfyller tekniske krav til sikkerhet, miljø, helse og energi. 

Hovedformålet med forskriften er å bidra til byggverk av god kvalitet som er i samsvar med de krav som er gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven, herunder forskrifter og arealplaner med bestemmelser. Forskriften setter krav til tiltak innenfor viktige områder som visuell kvalitet, universell utforming, sikkerhet mot naturpåkjenning, uteareal, ytre miljø, konstruksjonssikkerhet, sikkerhet ved brann, planløsning, inneklima og helse, og energi. Kravene gjelder for tiltak omfattet av plan- og bygningslovgivningen (pbl § 20-1), uavhengig av om arbeidene krever søknad til kommunen eller ikke. 

Mer informasjon finner du her. 

TEK17 Fri åpning i dør
I følge byggeforskriften TEK 17 skal døråpningens frie bredde i en utvendig dør nå utgjøre
860 mm.
Ref. §12-13, (2) og § 11-13, preaksepterte ytelser til syvende ledd.
Fri bredde vurderes ift. hvor mye den gitte dør kan åpnes, se egne illustrasjoner under.

 Målskjema TEK17, 120 grader

 *Standard karmyttermål

TEK17, 120 grader

 

TEK17 målskjema 90 grader 

TEK17, 90 grader 

Last ned tabell som pdf her 

På dette nettstedet brukes det informasjonskapsler for at du skal få en best mulig opplevelse. Hvis du godtar bruken av disse, klikker du ganske enkelt her for å fortsette. I motsatt fall kan du lese våre retningslinjer for informasjonskapsler her og lære hvordan du blokkerer eller deaktiverer informasjonskapsler. Deaktivering av informasjonskapsler kan føre til at dette nettstedet ikke fungerer som det skal, og du vil kanskje ikke få tilgang til bestemte deler av det.