Rutiner ved transportskade

Vi jobber systematisk med å redusere forekomsten av transportskader, og for å lykkes med det er vi avhengig av godt samarbeid med alle parter. Derfor vil vi tydeliggjøre korrekt prosedyre ved mottak av varer.

Det er veldig viktig at du allerede ved mottak sjekker at det ikke har forekommet noen transportskade. DSV har en utstrakt bruk av håndholdte terminaler på våre fraktbrev. De vil ikke godkjenne erstatning dersom det ikke er påført kommentar på den håndholdte terminalen. Er det mistanke om skade, eller en synlig skade, skal varemottaker sørge for å dette blir registrert på den håndholdte terminalen.

Regler for varemottak og håndtering av skader på JELD-WENs produkter:

 • Transportskadeblakett som medfølger alle våre sendinger, skal fylles ut ved reklamasjon som omhandler skader på JELD-WENs produkter.

 • Varemottaker har 7 virkedager på å komme med utfyllende dokumentasjon på skader. Fristen for å anmelde skader på produkt utløper den 8. dagen.

 • Transportskade blir akseptert i de tilfeller hvor sjåfør har satt sin signatur på fraktbrevet.

 • Alt gods skal kontrolleres opp mot pakkseddel for avstemming av antall, og en visuell kontroll av eventuelle synlige skader på emballasje. Synlig skade skal anmerkes fraktbrev med sjåførens signatur. Bruk medsendt transportblankett (godkjent reklamasjonsskjema) for innsendelse snarest, og senest innen 7 virkedager. Sendes inn til service.no@jeld-wen.biz eller fax 73957200.

  • Vi er takknemlige for bilder som viser evt skader. Ta gjerne ett foto som viser helbilde av produktet og ett bilde som viser aktuelle skader.

  • Produkt som er fjernet fra emballasje eller er tatt i bruk, oppfyller ikke kravet for å få aksept for reklamasjon på skade.

  • JELD-WEN står ikke ansvarlig for 2. gangs transport.

Last ned transportskadeblankett her. Skjemaet er utfyllbart elektronisk. Husk å lagre det først lokalt før du fyller inn og sender det inn til oss. Ta kontakt med service.no@jeldwen.com eller ring 22 02 72 00 dersom du har spørsmål.

 

På dette nettstedet brukes det informasjonskapsler for at du skal få en best mulig opplevelse. Hvis du godtar bruken av disse, klikker du ganske enkelt her for å fortsette. I motsatt fall kan du lese våre retningslinjer for informasjonskapsler her og lære hvordan du blokkerer eller deaktiverer informasjonskapsler. Deaktivering av informasjonskapsler kan føre til at dette nettstedet ikke fungerer som det skal, og du vil kanskje ikke få tilgang til bestemte deler av det.