Main Media

clever-line karm

clever-line karmen er vår enkleste karm. Den dekker det funksjonelle behovet til en karm. Karmen kan fås malt i hvit eller i tre forskjellige furutyper; ubehandlet, lakkert og hvitpigmentert.

Trevirke som benyttes til malte clever-line karmer inneholder kvister. Treverkets egenskaper samt miljøet det står i medfører at kvistene med tiden kan ha gjenomslag/misfarging i overflaten. Ønsker du en kvistfri karm anbefaler vi vår +Karm

clever-line karmen finnes i ubehandlet, lakkert og hvitpigmentert furu samt i standard hvit og nesten alle farger.

Ønsker du en finert karm anbefaler vi vår finerte ADVANCE-LINE karmer.

Støyreduksjon

I våre dager er det høy fokus på støy. Det er støy rundt oss mesteparten av dagen og vi ønsker derfor ro i hjemmet. Vår clever-line karm leveres uten tetningslist. Ønsker du en karm som gir markant støyreduksjon anbefaler vi deg våre Flex+Karm, +Karm eller finerte karmer.