Brann- og lyddører

Noen steder er det behov for eller krav til brann- og lydklassede innerdører

Brann- og lyddører

I mange bygninger stilles det spesielle krav til dørens kvalitet og funksjonalitet. Da kan løsningen være en spesialdør. Hos Swedoor har vi mange års erfaring med produksjon av spesialdører, blant annet lyddempende dører og dører som virker brannhemmende hvis uhellet skulle være ute.