Main Media

Hvorfor det er viktig for JELD-WEN å være bærekraftig

Som en del av vårt engasjement for bærekraft er vi glade for å kunne feire JELD-WENs tiende jubileum med vårt FSC® multi-site-sertifikat i Europa. For å markere denne milepælen har vi lansert et initiativ for planting av trær. Alle ansatte i Europa får mulighet til å plante og ta vare på sitt eget tre, for å vise sitt engasjement som en ansvarlig miljøforvalter.

Vårt europeiske initiativ 'Plant & Grow' ble lansert på «FSC Friday» den 24. september. FSC Friday er et globalt årlig arrangement som Forest Stewardship Council står bak, og har som mål å øke bevisstheten rundt ansvarlig skogbruk.

«Bærekraft er ikke noe nytt for selskapet vårt – vi har bevart og bidratt til sunnere miljøer og lokalsamfunn siden selskapet ble grunnlagt for mer enn 60 år siden. Og nå forsøker vi å gjøre enda mer.» uttaler Gary Michel, President og CEO for JELD-WEN konsernet.

Som bedrift har vi både et globalt og lokalt fotavtrykk, så det å vise at vi bryr oss om våre ansatte, kunder og lokalsamfunnene vi er en del av, samt miljøpåvirkningen vår er viktig for oss.

JELD-WEN har lenge støttet FSC, og har tilbudt FSC-produkter på det europeiske markedet  i mer enn 20 år. I dag har vi én paneuropeisk FSC Chain of Custody Multi-site-sertifisering som dekker JELD-WENs drift i Europa i alle regioner – Frankrike, Storbritannia, Sentral-Europa og Nord-Europa. 

Hva er FSC?

FSC står for «Forest Stewardship Council®». Det er en internasjonal ideell organisasjon som har som formål å fremme ansvarlig skogbruk. FSC sertifiserer skoger over hele verden for å sikre at de oppfyller de høyeste miljømessige og sosiale standardene. 

FSC driver et globalt sertifiseringssystem for skog, med to hovedkomponenter:

  • Forest Management – Beviser at sertifisert materiale i et sertifisert produkt stammer fra sertifiserte skoger.
  • Chain of Custody (CoC) – Sporer det sertifiserte materialet gjennom hele produksjonsprosessen – fra skogen til forbrukeren, inkludert alle påfølgende stadier med behandling, bearbeiding, produksjon og distribusjon. 

FSC-systemet lar bedrifter og forbrukere identifisere, kjøpe og bruke tre, papir og andre skogsprodukter som er laget av materialer fra godt forvaltede skoger og/eller resirkulerte kilder.

JELD-WENs FSC-lisenskode: FSC®C106039