Main Media

Swedoors nye satsing på digitale dører

Byggebransjen digitaliseres i raskt tempo, og som markedsledende innen dørløsninger ønsker Swedoor å ligge i forkant. Derfor gjøres det nå en strategisk satsing på BIM, der en stor del av Swedoors produktsortiment tilbys som BIM-objekter, for gratis nedlastning.

Stadig flere bygg- og interiørprosesser drives i dag som BIM-prosjekter. Det handler om en arbeidsmetode der informasjonen gjøres lett tilgjengelig i enhver situasjon, og samtidig kvalitetssikres over tid.

I et byggeprosjekt som bruker BIM samles all informasjon om bygningen i en BIM-modell. Denne kan sammenliknes med et digitalt Lego-byggesett som består av ulike legobiter, kalt BIM-objekter. En dør fra Swedoor kan for eksempel utgjøre et BIM-objekt som inneholder informasjon om størrelsesvariasjoner, design- og tilvalgmuligheter, informasjon om isolasjonsverdi, brann- og lydegenskaper eller monteringsanvisninger, miljøsertifikat samt all annen dokumentasjon som kreves i ulike faser av prosjektet.

Ved å tilby sine produkter som BIM-objekter, gjør Swedoor arbeidet enklere for arkitekter, designere og entreprenører. Dessuten kommer ting som forberedning, anbud og ordreprosesser til å på sikt effektiviseres hos både bestiller og leverandør. Bransjen vil gjøre store besparelser i tid og penger ettersom BIM kan skape en ubrutt informasjonskjede fra tidlig design via konstruksjon, bygging, vedlikehold og til slutt ved rivning av en bygning.
Bransjen er moden og derfor anser Swedoor at det nå er på høy tid å som produsent være med og påvirke digitaliseringen.

Swedoor tilbyr nå mer enn 200 produktfamilier som BIM- objekter, og flere ligger klare. Objektene er tilgjengelige i REVIT og ArchiCAD via appene fra BIMobject. De kan også lastes ned via swedoor.no/bim eller portalen bimobject.com.

Begrepet BIM (Building Information Modeling) er en fellesbetegnelse i den globale digitaliseringen av byggebransjen. Ved å bruke leverandørspesifikke objekter i sine BIM-modeller kan arkitekter, ingeniører og designere sikre at det foreligger korrekt produktinformasjon, og samtidig vite at det de planlegger lar seg  produsere.