Main Media

Østre Landsrett

Kontor

Nye Østre Landsrett i Danmark ble tatt i bruk i februar 2022. I den omfattende bygningen har spesielt miljø og sikkerhet spilt en viktig rolle, og derfor er bygget utstyrt med tre som gjennomgående materiale og klassifiserte dører fra Swedoor.

Etter halvannet år med bygging av nye Østre Landsrett, er lokalene nå tatt i bruk for rettsmøter. I den omfattende byggingen har spesielt bærekraft og sikkerhet spilt en avgjørende rolle for å etterleve kravene til nye tinghus.

Nye Østre Landsrett fremstår som et moderne rettsbygg med tre som gjennomgående materiale. Dette gjenspeiles i både elegante akustikkplater langs vegger samt eikedører og karmer, som bidrar til å absorbere lyd og etterklang i bygget. Det er Swedoor som har levert ikke mindre enn 500 elementer til Østre Landsrett, hvorav eikedørene, som grenser til rettssalene, er valgt med ekstra lyd- og sikkerhetsklassifisering.

“Vi er svært fornøyd med resultatet, som er preget av moderne og oppdaterte løsninger, og hvor sikkerhet er i høysetet.”

Thomas Lauridsen | Byggeleder og medeier i DN Tømrer

I kjelleren, som blant annet rommer arrestceller, er sikkerheten ytterligere økt, der alle dørene er utstyrt med sikkerhetsklassifiseringen RC3. I tillegg har Swedoor levert en rekke hvitmalte dører i ulike brann- og lydklassifiseringer til de øverste etasjene i bygget, som utelukkende består av kontorer.

Det har vært utrolig spennende å være med på byggingen av Østre Landsrett, og vi er glade for å ha blitt valgt som leverandør av dører. I slike bygg er det mange krav som må tas hensyn til, og alle dører er dermed oppgradert i forhold til standardløsninger, noe som blant annet innebærer at flere av dørene er utstyrt med ekstra lyd-, brann- og sikkerhetsklassifisering, samt spesielle låser med adgangskontroll, sier Claus Banke, salgssjef i Swedoor Danmark.

A. Enggaard er hovedentreprenør for byggingen av Østre Landsrett, og DN Tømrer har vært underentreprenør for tømrer- og snekkerentreprisen fra start til slutt.

- Byggingen av Østre Landsrett har utvilsomt vært et omfattende og spennende prosjekt, som har lykkes med et nært og godt samarbeid med arkitekt og Swedoor. Nå står endelig det nye tinghuset ferdig, og vi er kjempefornøyde med resultatet som er preget av moderne og oppdaterte løsninger, og hvor sikkerheten er på topp, sier Thomas Lauridsen, byggeleder og medeier i DN Tømrer. 

Østre Landsrett, på ikke mindre enn 16.000 kvadratmeter, inneholder både rettssaler, administrasjon, vestibyle, kaféområde og kantine samt 4.000 kvadratmeter kjeller.