Ytterdører

For ytterdører er standardstørrelsen bredder 9 og 10, og høyder 20 og 21. For å finne hvilket mål som gjelder for din dør, måler du åpningen i veggen . Finn mer informasjon om dørmål her.

Hva ytterdører angår må man skifte hele dørsettet, både pga. kravene i CE-merking og fordi det fins svært mange ulike konstruksjoner, størrelser og hengselplasseringer. Siden våren 2004 har vi hatt samme hengselplassering på ytterdører som vi har i dag.

Når det gjelder ytterdører, boddører eller andre typer tunge, massive dører må du vite hvilken slagretning døren skal ha, altså om hengslene sitter på høyre eller venstre side. Du fastslår dette ved å stille deg på den siden av døren der hengslene er synlige når døren er lukket, og så se hvilken side hengslene er på.

Foruten størrelse og åpningsretning er det verdt å overveie hvilke øvrige egenskaper du ønsker at din ytterdør skal inneha. Høy isoleringsevne (u-verdi), støyreduserende eller innbruddssikker. Les mer om de forskjellige produktegenskaper her.

Vær oppmerksom på at dørens åpningsvinkel kan variere avhengig av tykkelsen på gerikter, kledning, o.l.

Cookies hjelper oss å levere våre tjenester. Når du bruker våre tjenester så godtar du vår bruk av cookies