AKSEPTABEL BRUK AV NETTSTEDET

Denne policyen for akseptabel bruk fastsetter vilkårene mellom deg og oss når det gjelder din tilgang til vårt nettsted www.jeld-wen.no. Denne policyen for akseptabel bruk gjelder alle brukere av, og besøkende til, vårt nettsted.


Din bruk av vårt nettsted innebærer at du aksepterer, og samtykker i å overholde, alle retningslinjene i denne policyen for akseptabel bruk, som supplerer våre bruksvilkår for nettstedet.


www.jeld-wen.no er et nettsted som driftes av JELD-WEN Norge A/S.  Vi er registrert i Brønnøysundregisteret  under organisasjonsnummer 881 128 152  og vi har vårt forretningskontor i Oslo.  Vår hovedhandelsadresse er Nils Hansensvei 2, 0667 Oslo. Vårt organisasjonsnummer er 881 128 152.


FORBUDT BRUK
Du kan kun bruke vårt nettsted til lovlige formål.  Du kan ikke bruke vårt nettsted:

 • på noen måte som misligholder noen gjeldende lokal, nasjonal eller internasjonal lov eller forskrift.
 • på en måte som er ulovlig eller straffbar, eller som har ulovlig eller straffbart formål eller virkning.
 • i den hensikt å skade eller forsøke å skade mindreårige på noen måte.
 • for å sende, bevisst motta, laste opp, laste ned, bruke eller gjenbruke noe materiale som ikke overholder innholdsstandardene
 • for å overføre, eller iverksette sending av, uoppfordret eller uautorisert annonse- eller reklamemateriale, eller andre former for lignende anmodninger (søppelpost).
 • for bevisst å overføre data, sende eller laste opp materiale som inneholder virus, trojanere, ormer, tidsinntilte bomber, tastetrykkloggere, spionvare, annonsevare eller andre skadelige programmer eller lignende datamaskinkoder som er utformet for å påvirke funksjonen av dataprogramvare eller maskinvare på en skadelig måte.
  Du samtykker også til:
 • at du ikke skal gjengi, duplisere, kopiere eller videreselge noen del av vårt nettsted på en måte som bryter med våre bruksvilkår for nettstedet.
 • at du ikke aksesserer uten godkjennelse, griper inn i, skader eller forstyrrer:
 • noen del av vårt nettsted,
 • utstyr eller nettverk som nettstedet er lagret på,
 • programvare som brukes til å drifte vårt nettsted eller
 • utstyr, nettverk eller programvare som eies eller brukes av tredjepart.


INNSTILLING OG OPPSIGELSE
Vi vil etter eget skjønn avgjøre om det har skjedd overtredelser av denne policyen for akseptabel bruk gjennom din bruk av vårt nettsted.  Når det har skjedd en overtredelse av denne policyen, vil vi iverksette hensiktsmessige tiltak. 


Brudd på overholdelse av denne policyen for akseptabel bruk er et vesentlig brudd på bruksvilkårene som gir deg tillatelse til å bruke vårt nettsted, og kan medføre at vi iverksetter alle eller noen av følgende tiltak:

 • Umiddelbar, midlertidig eller permanent tilbaketrekking av din rett til å bruke vårt nettsted.
 • Utstede en advarsel til deg.
 • Rettssak mot deg for erstatning for alle kostnader på et erstatningsgrunnlag (inkludert, men ikke begrenset til, rimelige administrasjons- og rettslige kostnader) som skyldes overtredelsen.
 • Reise videre sak mot deg.
 • Videreformidling av informasjon til rettsmyndighetene som vi mener er rimelig og nødvendig.


Vi fraskriver oss ansvar for tiltak som treffes som svar på overtredelser av denne policyen for akseptabel bruk.  Reaksjonene som beskrives i denne policyen er ikke avgrenset, og vi kan treffe andre tiltak som vi finner rimelige og hensiktsmessige.


ENDRINGER I POLICYEN FOR AKSEPTABEL BRUK
Vi kan revidere denne policyen for akseptabel bruk når som helst ved å endre denne siden. Det forventes at du sjekker denne siden fra tid til annen for å bli oppmerksom på eventuelle endringer vi gjør, da disse er juridisk bindende for deg. Noen av bestemmelsene i denne policyen for akseptabel bruk kan også bli erstattet av bestemmelser eller kunngjøringer på andre deler av vårt nettsted.

Cookies hjelper oss å levere våre tjenester. Når du bruker våre tjenester så godtar du vår bruk av cookies