Main Media

Innvendig klimaklassifisert leilighetsentrédør

Isolering Sikkerhet Smart

Med klimaklassifiserte innvendige leilighetsdører i tre kan du senke varmen i et trapperom og derved redusere både oppvarmingskostnader og klimapåvirkning.

Klimaklassifisering og leilighetsdører

For å kunne opprettholde lavere varmenivå i trapperom og dermed spare energi, stilles det høyere krav til inngangsdørene til leiligheten. To punkter må oppfylles i tillegg til de vanlige klassifiseringskravene;

  • dørene må takle ulikt klima/temperatur på hver side 
  • og de må ha en u-verdi som sørger for at varmen fra leilighetene ikke lekker ut i trappehuset

I Norge har vi en tradisjon for å bygge bygårder med varme trapperom. Vanligvis en temperatur på rundt 17-18 grader, og ofte enda høyere. Et spørsmål som kan stilles i lys av en forestående klimakrise, er om det ikke ville være mulig å senke temperaturen? Hvor mange oppvarmede trapperom blir det bygget hvert år, og hvor mye energi kan vi spare ved å senke temperaturen i disse med for eksempel 5 grader?

Første steg er å velge en tredør med trekarm. Siden høsten 2019 er det mulig å få RC3-klassifiserte innvendige leilighetsdører med trekarm fra Swedoor, noe som betyr en klar forbedring i u-verdi. En slik dør har en u-verdi på omtrent 1,2 W / m2K, for å sammenligne med en dør med stålkarm, som er omtrent 1,8 W / m2K.

Det varierende klimaet krever også en konstruksjon som forhindrer at dørbladet buer når det utsettes for temperaturforskjeller. Til det formålet er inngangsdørene til leilighetene våre tilgjengelige i alle klasser for lyd, brann og innbrudd, også med klimaklassifisering. Disse er klassifisert i klimaklasse C1, noe som betyr at de kan takle en temperaturforskjell på 20 grader mellom de ulike sidene av døren.

Svalgangsdører innvendig

For de som ønsker å bygge med minst mulig oppvarming av trapperom, er det egentlig ingenting som forhindrer bruken av svalgangsdørene våre - Silence - inne. Disse har en minimum u-verdi på 0,79 W / m2K og kan takle de samme temperaturforskjellene som våre andre ytterdører.