Main Media

FSC & PEFC - Bærekraftig skogbruk

Eco

Swedoor har stort fokus på bærekraft, som blant annet innebærer at majoriteten av våre tredører er FSC- eller PEFC-sertifiserte.

FSC

FSC står for Forrest Stewardship Council og er et globalt skogssertifiseringssystem, etablert for skog og skogprodukter. Det er en ideell organisasjon der medlemmene er delt inn i tre kamre. Alle med like sjanse til å påvirke. Norge har en egen arbeidsgruppe for FSC. Det sosiale kammeret består av blant annet ulike interesseorganisasjoner som DNT, Fellesforbundet og Det norske Skogselskap. Miljøkammeret består av ulike miljøorganisasjoner som WWF Norge, og det økonomiske kammeret består hovedsakelig av forskjellige skogsselskaper som Norges Skogeierforbund, Treindustrien og Viken Skog SA. .

Målet med FSCs arbeid er å fremme bærekraftig skogbruk over hele verden. Med et bredt perspektiv på bærekraft dekkes både sosial, økonomisk og økologisk bærekraft. For å sikre at FSC-merkede produkter kommer fra bærekraftig skogbruk, gjøres mye arbeid med sporbarhet. I praksis betyr dette at du som sluttkunde må kunne følge trematerialets sti helt tilbake til skogen der det en gang ble felt og deretter kunne se at det kommer fra en FSC-sertifisert skog.

FSC jobber med en rekke globale regler som i utgangspunktet skal være de samme uansett om det er en skog i Norge eller Brasil som skal sertifiseres. Kravene økes også gradvis.

PEFC

PEFC står for Program for the Endorsement of Forest Certification og er også et globalt skogssertifiseringssystem. I likhet med FSC jobber PEFC for å fremme bærekraftig skogbruk fra et miljømessig, sosialt og økonomisk perspektiv. De jobber med sporbarhet og sertifisering av skog på samme måte som FSC.

Det er to hovedforskjeller mellom de to organisasjonene. PEFC er skogselskapenes egen organisasjon og har dermed ikke den samme brede medlemsbasen som FSC. Den andre store forskjellen er at PEFC tilpasser sine regler til nasjonale standarder. I praksis betyr dette at en PEFC-sertifisert skog i Norge ikke nødvendigvis oppfyller de samme kravene som en sertifisert skog i Brasil.

FSC er den klare lederen av de to, men PEFC dekker flere av verdens skoger.

Swedoor / JELD-WEN er sertifisert for både FSC og PEFC i alle våre europeiske markeder. I Norge er de fleste produktene i vårt sortiment automatisk sertifiserte. For prosjekter der sertifisering er et krav, anbefaler vi imidlertid at du foreskriver det.

Les mer om FSC, PEFC og bærekraftig skogbruk